Gender differences in perception of sexual harassment

par Anna Studzińska

Thèse de doctorat en Psychologie

Sous la direction de Denis J. Hilton et de Bogdan Wojciszke.

Le président du jury était Patrick Mollaret.

Le jury était composé de Denis J. Hilton, Bogdan Wojciszke, Maria Lewicka.

Les rapporteurs étaient Patrick Mollaret, Maria Lewicka.

 • Titre traduit

  Différences entre les sexes dans la perception du harcelement sexuel


 • Résumé

  Cette thèse présente une série de 6 études qui s’articule autour de la perception du harcèlement sexuel (HS), de la perception de la souffrance des victimes du HS et de la perception des auteurs du HS. De nombreuses études démontrent que les hommes peuvent devenir les victimes de HS (ex. Kearney et Rochlen, 2011 ; Waldo, Berdahl, et Fitzgerald, 1998). Cependant, la perception du HS par des personnes qui ne l’ont pas subis, semble être loin de la réalité. Je fais l’hypothèse que 1. La perception sociale de la souffrance des hommes victimes de HS est perçue comme moindre en comparaison de celle des femmes victimes HS. 2A. Par rapport aux auteurs de HS avec une victime féminine, les auteurs de HS dont la victime est masculine, sont mieux évalués. Suite aux résultats obtenus dans l’étude 4, j’ai proposé une alternative à l’hypothèse 2A (2B), que les auteures de HS féminins sont mieux évaluées. Les résultats soutiennent les hypothèses que la perception des individus impliqués dans le HS dépend de leur sexe. Les victimes féminines sont perçues comme ayant plus de souffrance que les victimes masculines. Les auteurs masculins sont perçus comme moins agentiques et moins respectables que les auteurs féminines et méritent une punition plus sévère. Quand la colère des participants détermine la relation entre le sexe de la victime et la perception de l’auteur, l’auteur de HS sur une femme est perçu comme étant plus coupable, méritant une punition plus sévère et étant moins un agent moral.


 • Résumé

  This thesis presents a series of six studies which concentrate on the perception of sexual harassment (SH) and the perception of victims and perpetrators of SH. Numerous studies show that men can become victims of SH and suffer from SH (ex. Kearney et Rochlen, 2011; Waldo, Berdahl, et Fitzgerald, 1998), however the lay perceptions of SH seem to be far from the reality. I hypothesized that:1o. In social perception the suffering of male victims of SH is less severe than that of female victims 2A. The perpetrators whose victims are female are evaluated worse than those whose victims are male Due to the results obtained in Study 4, I suggested an alternative to hypothesis 2A (2B) namely, that the female perpetrators of SH are evaluated better. The results support the hypothesis that the perception of the victims and perpetrators of SH depends on their sex. Female victims are perceived as suffering more than the male victims. Male perpetrators are seen as less agentic and less respectable than female perpetrators and deserving a higher punishment. When participant's anger mediates the relationship between the victim’s sex and the perception of the perpetrator, the perpetrator of SH on a woman is perceived as guiltier, deserving a higher punishment and as being less of a moral agent.

 • Titre traduit

  Różnica między płciami w postrzeganiu molestowania seksualnego


 • Résumé

  Załączona rozprawa przedstawia serię badań dotyczących społecznej percepcji molestowania seksualnego (MS), percepcji cierpienia ofiar molestowania oraz percepcji sprawców molestowania. MS to każde niepożądane zachowanie werbalne lub niewerbalne odnoszące się do seksualności lub płci adresata, które skutkuje naruszeniem jej godności, poprzez tworzenie „onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery” (Śledzińska-Simon, 2011). W przedstawionych badaniach odwołuję się do typologii MS zaproponowanej przez Fitzgerald, Gelfand i Drasgow (1995), a następnie poszerzonej przez Waldo, Berdahl i Fitzgerald (1998). W typologii tej wyróżniono trzy rodzajów MS są to: 1. przymus seksualny (sexual coercion) – grożenie ofierze lub zapewnianie ofiary, że jeśli zgodzi się na kontakt seksualny, otrzyma pewne przywileje (np. awans, lepszą ocenę na egzaminie) lub uniknie negatywnych konsekwencji (np. zwolnienie z pracy, ocena niedostateczna) 2. niepożądane zainteresowanie seksualne (unwanted sexual attention) – częste dotykanie ofiary lub napastliwe próby stworzenia intymnego lub seksualnego związku z ofiarą 3. molestowanie z uwagi na przynależność do danej płci (gender harassment): 3a. obsceniczne komentarze (lewd comments) – na przykład: żarty odnoszące się do seksualności; obraźliwe komentarze na temat wyglądu lub życia seksualnego; pokazywanie pornograficznych zdjęć 3b. wymuszanie zachowań zgodnych ze stereotypową rolą płciową (enforcement of gender role) – na przykład: żarty z mężczyzny, który bierze zwolnienie w celu zajmowania się dzieckiem; komentarze skierowane do kobiety, że powinna robić sobie makijaż, żeby wyglądała bardziej kobieco 3c. negatywne komentarze dotyczące danej płci (negative gender related remarks) - na przykład: powiedzenie, że wszyscy mężczyźni myślą tylko o jednym; stwierdzenie, że kobiety nie nadają się do zarządzania


Il est disponible au sein de la bibliothèque de l'établissement de soutenance.

Autre version

Cette thèse a donné lieu à une publication en 2015 par [l'auteur] à [Lieu de publication inconnu]

Gender differences in perception of sexual harassment


Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe

Où se trouve cette thèse\u00a0?

 • Bibliothèque : Université Toulouse Jean Jaurès. Bibliothèque électronique.
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Consulter en bibliothèque

Cette thèse a donné lieu à une publication en 2015 par [l'auteur] à [Lieu de publication inconnu]

Informations

 • Sous le titre : Gender differences in perception of sexual harassment
 • Détails : 1 vol. (IX-282 p.)
 • Notes : Résumé en français p. 211-238.
 • Annexes : Bibliogr. p. 269-282
La version de soutenance de cette thèse existe aussi sous forme papier.

Où se trouve cette thèse\u00a0?

Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.